ERNOL
– Helhetslösningar inom plastproduktion
hero_ovriga_tjanster.jpg

Övriga tjänster

Verktygskonstruktion och kvalificerad legoproduktion

 

Genom att producera egna produkter till kunder med höga krav har vi samtidigt kunnat hjälpa många andra kunder med konstruktion av verktyg och produktion.

Vår kompetens sträcker sig från avancerad detaljkonstruktion och efterföljande verktygskonstruktion. Vi tar helhetsgrepp från enkel ide till volymproduktion och automatisering.

För att ta reda på vad vi kan hjälpa dig med kontakta

Anders Emilsson 
anders.emilsson@ernol.se 
+46 (0)370-334791 
+46 (0)705-275952