Kapacitets tillskott,

Kapacitets ökning,

Kapacitets behov,

Då vi växer med vår produktion har vi sett ett behov av maskin i storleksordningen 400 -500 ton. Beslut om investering togs  och nu har den till slut kommit på plats.

En Negri Bossi på 500 ton,

Egentligen är lokalerna lite för små för denna storlek på maskin men nu satsar vi på framtid där även en nybyggnation är planerad som då kommer vara mer lämpad för maskiner i dessa tonnage.


AKTUELLT