Start

 

Ernol - en kreativ partner som hjälper dig med idé, produkt och produktion - snabbt, effektivt och miljövänligt.

Verksamhetspolicy

ERNOL är specialist på formsprutning av plast. Med bästa teknik, kompetens och engagemang ger vi våra kunder i Europa formsprutade plastprodukter från idé till leverans. Med fokus på resursutnyttjande, miljö och hållbar produktion, skapar vi bästa möjliga effektivitet och lönsamhet för oss och våra kunder.

Detta gör vi genom att i vårt

Miljöarbete
Minimera vår miljöpåverkan genom att aktivt jobba med våra största miljöpåverkande faktorer i verksamheten som är elförbrukning och kemikalier

Kvalitetsarbete
Alltid sätta kunden i centrum och vara lyhörda för kunders krav och följa upp hur vi uppfyller kraven

Arbetsmiljöarbete
Att i alla led sätta säkerheten i första hand. Detta gör vi genom att jobba förebyggande med riskanalyser och följa upp våra medarbetares status i sin arbetssituation

ERNOL har följande ledstjärnor för att bedriva ovanstående områden på ett framgångsrikt sätt

Följa lagar, förordningar och andra krav
Genom delaktighet och målstyrning mäta, analysera och ständigt förbättra vår verksamhet
Att vara lyhörda för vad våra kunder, medarbetare, myndigheter och andra intressenter anser om oss på ERNOL

Fastställd den 15 september 2011

Anders Emilsson
Verkställande direktör, AB ERNOL

AKTUELLT