Konstruktion & Utveckling

Konstruktion & utveckling

Som kund hos Ernol bistår vi dig med konstruktionsarbetet. Med mångårig erfarenhet i huset och stort kontaktnät med konstruktörer inom området kan vi produktionsoptimera dina produkter för att få en så rationell och kostnadseffektiv produktion som möjligt.

När vi startar ett nytt projekt så tittar vi på helheten från början. Vi engagerar alla parter – från materialleverantör till slutanvändare – så att vi redan under produktkonstruktionen får med all, för produkten, påverkbara faktorer.