Miljö

Vi bidrar till ditt företags miljöansvar

Genom att välja att samarbeta med Ernol, gör ditt företag per automatik en insats för miljön. Hela vår verksamhet följer en mycket strikt miljöpolicy, vars resultat naturligtvis kommer ditt företag till del.

Vårt miljöansvar märks bl a i tillverkningen, som i stor utsträckning är anpassad för att hantera återvunnet plastmaterial. Faktum är att vi är något av föregångare när det gäller att använda återvunnen plast i fullskalig produktion. Vi har arbetat med detta i flera år och därmed förvärvat den kunskap som krävs för att kunna produktutveckla, producera och säkerställa de slutliga produkterna i återvunna plastkvaliteter.

Att vi arbetar aktivt med hållbarhet märks även på att vi hushåller med råvaror, återanvänder allt spill från den egna produktionen och ständigt effektiviserar vårt energiuttag. Miljöhänsynen ingår också som en naturlig del i allt utvecklingsarbete – både vad gäller nya produkter och av vår egen verksamhet.ERNOL ISO9001-CERTIFIERING

ERNOL KVALITETSGARANTI
Läs mer..